2012/08/24

How to Style Your New Belt (If You Can't Afford the Rest of the Temperley London Collection)
DIY

 Obviously, my first idea was to go with the East European flow in my styling. I decided to start with make-up. However, halfway done, I realized I actually wasn't sure how the "Westerners" thought women look here... So, I smoothly went from the Russian trend to the goth/zombie exagerrated eye (note to self: don't do exagerrated eyeliner if you're lucky when you manage to do a decent one), but in the pohotos, the make-up doesn't look that vampy. Hair would have been a lot easier, but my length is a bit troublesome. So in most photos, I tried to pretend I had long hair, I even added a braided headband. As for the clothes, some of the looks are really exagerrated (I didn't really contribute that much to making the trend more street style friendly, I guess). And, I actually went through the trouble of setting a background in my sewing den. Anyway, I hope you'll find some inspiration - I swear I used only clothes I already had, I didn't buy a single piece after making the belt, so I bet if you look through your wardrobe, you'll find something as well. Enjoy (and don't laugh at me too much :) ).

Moje první myšlenka pochopitelně směřovala k využití východoevropské inspirace i ve stylingu. Rozhodla jsem se začít líčením, ale když jsem byla způli hotová, došlo mi, že vlastně nevím, jak si ti zápaďáci myslí, že tady ženské vypadají. Takže jsem v důsledku zmatení inspirací přešla od Ruské krasavice ke goth/zombie vzhledu (poznámka pro příště: nesnažit se dělat výrazné linky, když s bídou umím přirozené). Ve výsledku ale na fotkách líčení tak upírsky nepůsobí. S vlasy by to bylo snazší, ale na to mám poněkud krátký sestřih, tudíž jsem se většinu času pokoušela předstírat, že mám vlasy dlouhé a přidala jsem v jednu chvíli i příčesek v podobě copu. Co se týče oblečení, předesílám rovnou, že některé modely jsou poněkud přehnané (takže to nakonec není tak úplně nositelné na ulici). A dokonce jsem se dokopala k tomu vytvořit jakési pozadí dole ve svém šicím doupěti. Tedy: doufám, že se přeci jen třeba něčím inspirujete - přísahám, že jsem použila výhradně oblečení, které jsem už měla, nic není nově kupované ani půjčené, takže pokud prohrabete šatníky, určitě něco najdete také. Tak se bavte (a nesmějte se mi tak moc :) ).  

1
This is a dress my mum made for my ballroom dancing lessons when I was 14 or 15.

Toto jsou šaty, které mi mamka ušila do tanečních, když mi bylo 14 nebo 15.

And here is the transformation - I just put a blouse over it and added the belt. I'd wear this look, however the organza skirt makes it a bit inappropriate during the day, so I guess I'd wear this to a more casual afternoon concert, exhibition or something like that. With a different skirt, anytime. Oh, and I'd be careful to avoid vacant places where aggressive people tend to hang out. This is a bit like Victorian circus or something like that.

A zde je transformace pomocí blůzy a pásku. Tenhle model bych s klidme někam vzala, ale ta organzová sukně z toho dělá model trochu nevhodný na den, takže bych to viděla na odpolední koncert, výstavu apod. S jinou sukní z jiného materiálu by se to dalo vzít kdykoliv. Pochopitelně za předpokladu, že se člověk vyhne prázdným místům, kde ale může být zvýšená koncentrace agresivních jedinců. Jinak to je spíš viktoriánský cirkus než východoevropská inspirace.

 
2
This was actually the last outfit I picked, because without the belt, the cutsew and the skirt really don't go together, but in the end, this is probably most true to the original Temperley London runway show. At least for me, this is a modern take on Eugene Onegin. Which is why I'm posing with my copy of this spectacular masterpiece. I not only love the story and the poetry, but also the actual book I bought in a second hand bookstore near my high school. It cost some laughable 30 CZK or so and it has beautiful illustrations. The bookshop unfortunately doesn't exist anymore (that was the first time ever I was actually devastated about a new second hand clothes store appearing - I wanted to keep my beloved bookshop, but I guess it was troublesome, since I was more or less the only customer. One day I bought 5 books at once and the elderly gentleman selling the books couldn't believe it. And the shop itself was really pretty - looked like an antique library). OK, anyway, unlike most of the other looks, this isn't costume-y, I actually think it's quite classy and elegant. And quite wearable. If by any chance you like the blouse, here's a tutorial how to make it on my previous blog. (Sorry, Czech only, but the pics are pretty easy to follow too). The necklace is, how to put it, built-in. The pencil skirt is second hand, 30 CZK. And my braided headband was really cheap too (C&A).  

Tohle byl ve skutečnosti poslední model, který jsem vybrala, protože bez toho pásku se k sobě tričko a sukně vůbec nehodily. Ve výsledku je to ale pravděpodobně kombinace nejpodobnější duchu původní přehlídky Temperley London. Minimálně mně to připomíná moderní pojetí představy Evžena Oněgina. Což je také důvod, proč pózuji s výtiskem tohoto literárního veledíla. Nejenže mám ráda ten příběh a jazyk, jímž je to napsané (kompletně veršovaný román! Po dočtení jsem veršovala všechny slohy, co jsem musela psát), ale líbí se mi i ta kniha, kterou jsem si koupila v jednom antikvariátu blízko mého gymnázia, je nádherně ilustrovaná a stála jen nějakých 30 Korun. Ten antikvariát již bohužel zrušili (nejspíš jeidný případ, kdy jsem byla neuvěřitelně zdrcená, že se v blízkosti objevil nový sekáč s oblečením - radši bych, aby se zachoval můj oblíbený zdroj nových knih, ale to by asi šlo těžko, neboť jsem byla téměř jediný zákazník. Jednou jsem si koupila asi 5 knih naráz a postarší prodavač tomu nemohl uvěřit. A i prostor samotného obchodu byl krásný, vypadal jako starodávná knihovna). Ehm, pardon. Narozdíl od většiny zbylých kompletů, tento nepůsobí nijak kostýmově ani přehnaně, naopak mi připadá dost elegantní a klasický. A také nositelný. Pokud se vám čirou náhodou líbí moje blůzka, zde je na mém minulém blogu návod na ušití. Náhrdelník je jaksi zabudovaný přímo do ní. Sukně je z frcu za 30 Kč. Krom ní tam dále figuruje i výše zmiňovaná copánková čelenka.    

3
Scarf prints were such a hit this summer, I got a top with it as a gift. So, here's a transition into fall, slightly in the spirit of the Wuthering Heights trend. It works both tucked in and flowing. In the tucked-in series, I have my make-up on, the latter part was taken after I removed most of the make-up (I couldn't get rid of the rest of the liner and mascara and I put on some nude lipstick). I hope my make-up-less, younger looking version doesn't scare you.

Šátkové potisky byly toto léto, jak se říká, v kurzu, já top s ním dostala jako dárek. A zde máte podzimní verzi, lehce v duchu Na větrné hůrce. Funguje to jak zastrčené do sukně tak povlávající kolem. V té zastrčené verzi mám ještě ono vampýří líčení, v druhé části jsem ho sundala, krom zbytku linek, řasenky a nenápadné rtěnky, tak doufám, že se neleknete. Asi tam vypadám i o něco mladší. 
  This is a bonus, I'm actually slightly smiling!

Tady máte překvapení - lehce se usmívám!


4
OK, no one wears a winter coat like this, as it goes against the very purpose of a winter coat. But I think I'll grit my chattering teeth and wear it like this form time to time, because it makes the coat look completely different (it's actually very military-ish, from Promod during my high school times).

Ano, nikdo zimní kabát nenosí tímto způsobem, jelikož to jde zcela proti přirozenému účelu zimních kabátů. Ale myslím, že zatnu své drkotající zuby a čas od času ho takto nosit budu, protože vypadá úplně jinak, než obyčejně (je značně vojensky vypadající, z Promodu z doby mých gymnaziálních studií). 5
I don't have to say how I look here, do I? It's so funny I actually had to show you guys. If I ever wear this, I think I'll get a job here. (Note: by no means am I saying that the crimes commited during that time were fun, I hope you can understand my point.) As for the furs, don't bother to bitch at me about them, please. I knew there would come a time when I'd post them, so here's a little disclaimer I prepared about them. 

Me, my furs and the drama I hope we won't cause
I do own some real furs - all of them inherited from my grandmas, great-grandmas and other elderly members of my family and my friends' families. Back then, buying and wearing fur was simply normal and there weren't really any ethical issues about it. Unfortunately, the furs managed to survive longer than their original owners and they ended up at my place. All I could choose was to wear them or to throw them away. And frankly, it's a zillion times more reasonable (and actually respectful to the dead creatures) to wear them, since they've been dead for over a hundred years anyway. They're also not just fashion items but also memories of women who were close to me and I wouldn't feel I have the right to get rid of something they paid a lot of money for and they liked and had an emotional bond to. If they owned fake furs, I'd be happy to wear those. 

Asi nemusím zmiňovat, jak vypadám zde, že ne? Je to tak vtipné, že jsem to sem musela dát. Pokud v tomhle někdy vyjdu ven, myslím, že dostanu brigádu tady. (Poznámka: tím nechci nijak zlehčovat zločiny spáchané za komunismu, doufám, že chápete, že mi jen přišlo legrační, jak ty fotky dopadly, protože tento look jsem skutečně neplánovala.) Co se týče kožešin, buďte tak laskaví a neobtěžujte se mi kvůli nim nadávat, jelikož jsem tušila, že přijde doba, kdy se tady objeví, připravila jsem krátký referát o mém stanovisku ke kožešinám a pochybuji, že by mě cokoliv přesvědčilo ho změnit.
  
Já a moje kožešiny a drama, které snad nevyvoláme
Vlastním několik pravých kožešin - všechny jsou zděděné po babičkách, prababičkách, a dalších pra-příbuzných mě a mých kamarádek. Tehdy prostě bylo nakupování, vlastnění a nošení kožešin normální a zdaleka to nebylo považováno za tak neetické, jako dnes. Kožešiny naneštěstí v mnoha případech přežily jejich majitelky a ocitly se u mne. Jediné, co jsem si mohla vybrat, bylo, jestli kožešinu vyhodím do popelnice, nebo budu nosit. A to už mi skutečně připadá rozumnější, možná i k tomu zvířeti uctivější, ji alespoň nosit, když už je stejně sto let mrtvé. Navíc jsou to vzpomínky na ženy, které mi byly blízké, a nedovolila bych si vyhodit něco, k čemu ony měly vztah. Kdyby bývaly měly kožešinu umělou, věřte mi, že s radostí bych nosila tu.
6
Here is the original La Femme Mimi dress, it has ties for making a bow in the back or front:

Původní šaty od La Femme Mimi, mají vázačky na udělání mašle vzadu nebo vepředu: 


And my slightly baroque version of them - I used the ties to create the illusion of the kind of skirt they wore back then. I feel really silly without my bangs (and without make-up).

A moje lehce barokní verze - vázačky jsem využila k vytvoření efektu sukní, jež se tehdy nosily. Bez ofiny a make-upu si připadám divně. 

I hope you enjoyed the series, found some inspiration and didn't start to hate me because of the military look and the furs.

Doufám, že jste se bavili, našli nějakou inspiraci a nezačali mě nenávidět kvůli tomu vojenskému modelu a kožešinám.

Yours truly
Vita

14 comments:

 1. Tak tohle vypadá báječně :o Když jsem si prohlížela DIY článek, pásek se mi líbil, ale nikdy bych si bývala neřekla, že může vypadat takhle dobře! Takže dneska vezmu Stoklasu útokem a vyrobím si ho taky; broží mám doma dost :)

  P.S.: Strašně moc ti to sluší! První model je přesně podle mého vkusu, a ten s červenou sukní je taky můj velký favorit * *

  ReplyDelete
  Replies
  1. Super, jestli to vážně uděláš, tak budeš první za historii všech mých blogů, kdo by nějaký ten návod skutečně využil. XD

   A děkuju. ^^ <3

   Delete
 2. Moc krásné! Tvůj styl je úžasný! :)

  ReplyDelete
 3. Ten vojenskej model moc vojensky nevypadá (ale asi proto že u sebe mám army styl zafixovanej jinak :D tedy no stress!)
  ALE
  ten model s kožešinama. Hele, až bude v kinech Anna Karenina, jdem a ty si na sebe vem tohle :D (klid, má to premiéru v prosinci) jo a na tenhle model si zamlouvám zimní focení. jakmile napadne sníh, jdem.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yes sir! A kdybych nějakým zázrakem měla čas na ty rudé šaty, co měly být hotové už před rokem...

   Delete
 4. Wow Vita! you are so beautiful and creative at the same time! I really love the picture in which you are smiling, you should take more of those. And as I'm in Latvia now, the traditional clothing of Eastern women is quite inspiring for me too!:)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oh my gosh, thank you! When I try to smile, I usually end up with a very crooked smile in the picture... XD Hope you're enjoying your stay in Latvia. :)

   Delete
 5. Ten kožešinový límec ti závidím! A nemyslím si, že by nošení pravé kožešiny bylo neetické. Co kožené boty :o)?

  ReplyDelete
  Replies
  1. No pravda je, že zapřísáhlí zvířomilové nenosí ani ty, ale jelikož já je nosím, tak mi právě připadá, že ty kožešiny už to moc nezhorší, akorát boty tak nebijí do očí, jako kožešina - jestli jsem měla nebo neměla kožené boty si nikdo určitě nikdy nevšiml, že jsem najednou ověšená kožichem si všimne asi každý. XD

   Delete
 6. I love this so much, I ordered two different ribbons and a brooch this weekend (had to stay home :( ) to make this. Such a great idea, and your tutorial is super helpful and easy to understand! You're of course beautiful as always and I love every outfit, but the one with the red coat is my favorite, followed by the one with the red skirt and white top. Amazing!
  I'll link to this post when I post my own DIY attempt if that is okay with you, I'm sure many of my readers will like your blog and appreciate your tutorial... but it might take a while because I've just ordered the ribbon :)

  And don't let anyone make you feel bad about the fur you inherited... the things that happened in the past wouldn't be undone of you threw the fur away now, would it?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you very much! <3 I really appreciate your comment and I can't express how happy I'll be to see your version! Of course, linking to the tutorial is not only perfectly OK, it makes me really happy too. ^^
   I'm sorry you had to stay at home though. T_T

   Delete
 7. Hi Vita! I love the 5th look, it is so vintage you could easily time travel ;) And how about your hair? Girl, your hair is awesome in all of the photos, don't know why you are having problems with it ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Haha, thank you, dear! Well, I don't really have problems with my hair, though it's in a desperate need of a new cut as the current one has grown too long in the back. But my mum keeps complaining about my hair not being long and curly...

   Delete