2011/12/31

Introduction

I’m happy you’re here. Whether you’ve been following my former blog ever since it started, whether you stumbled upon it in the middle of its existence, or whether you just accidentally found this new one. And no matter who you are, I hope that you’ll like it here and that you’ll return from time to time.
Jsem ráda, že jste tu. Ať už jste sledovali můj minulý blog od samého jeho počátku, narazili na něj až v prostředku jeho existence či jen čirou náhodou objevili tento nový. A ať jste kdo jste, doufám, že se Vám tu zalíbí a budete se čas od času vracet.

Who am I?
I’m the author of www.fashionwithpassion.blog.cz (only in Czech). A molecular biology and biochemistry student whose lab coat appearance is deceptive. And anyway, come take a look every now and then, you’ll see! ^.-
Kdo jsem?
Autorka blogu www.fashionwithpassion.blog.cz. Studentka molekulární biologie a biochemie, která klame laboratorním pláštěm. A velmi rychle zjistíte, co jsem zač, když se tu občas ukážete. ^.-

What exactly is my new blog?
I decided to start a new blog for several reasons. First of all, I’m lazy. I’d uploaded so many pictures into blog.cz gallery that I had to scroll down to open the folder I wanted to. And I mind all the innovations blog.cz brings so often. Do you think it’s a trifle? Maybe it is, but I’m sick of it. I’d like to have my comfort and stereotype. I want to divorce blog.cz.
Even though I tried to not talk about my private life too much on my previous blog, it still reflects a certain part of my life, which is no longer very topical for me. I can’t really define my new “me” right now, but I’ve been moving forward - in fashion, in age, in my life and in my opinions. I’d like to reflect this change in my new blog.
I gradually formed some traditions on my old blog, which I didn’t want to break there, but which I don’t have to follow here, and I won’t.
And last but not least, I’d like to improve the quality of my articles (especially mistyping) and photos. I’d like to try to be more self-critical and I wish I won’t have to be ashamed of the way I present myself. 
Co je zač můj nový blog?
Nový blog zakládám z několika důvodů. Především jsem líná. Nahrála jsem již do galerie blogu.cz tolik obrázků, že bych k nové složce musela pokaždé sjíždět myší. A vadí mi neustálé změny a inovace, s nimiž přichází. Zdá se vám to jako prkotina? Asi je, ale mně leze na nervy. Chtěla bych mít svoje pohodlí a stereotyp. Chci se nechat s blogem.cz rozvést.
Ačkoliv jsem se snažila příliš nemluvit o svém soukromí, přeci jen starý blog reflektuje určitou část mého života, která už pro mne není příliš aktuální. Nejsem schopná definovat mé „já“ právě teď, ale někam se posouvám - módně, věkově, životně, názorově. Chtěla bych tuto změnu reflektovat i v novém blogu.
Na minulém blogu jsem také nastolila určité tradice, které jsem na něm nechtěla porušovat, ale jichž se nemusím - a nebudu - držet tady.
Zároveň bych ráda zlepšila kvalitu svých článků (především si lépe kontrolovala překlepy) a fotek. Chtěla bych být k sobě více kritická a nemuset se stydět za to, jak se prezentuji.

What can you expect?
The main topic will be my (kinda pink) perception of fashion and interior - especially my own creations or the outfits I wear. I don’t really feel like talking about trends or runways. Not that I’m not interested in both, but I’m not the right person to analyze them.
You can expect tutorials. Nothing makes me as happy as people saying I motivated them to try to make something on their own.
I’d like to continue writing cosmetics reviews, because I like reading them myself before buying some new product, especially if it’s expensive.
What I’d like to add are non-fashionable topics. I’d like to mention interesting books, theatre plays, music, exhibitions, articles and other things I’ve encountered and became interested in and which I think might be interesting for others as well.
There might also appear a completely different article from time to time. I’d simply like to be motivated by this blog to work on myself and to not just learn about things and do things, but to also somehow convey them to others.
Co můžete čekat?
Hlavním tématem pro mne opět bude moje (trochu růžové) vnímání módy a interiéru - především moje výtvory v obou oblastech, případně outfity, které nosím. Neláká mne řešit trendy ani přehlídky známých návrhářů. Ne, že bych je nesledovala, ale necítím se na to je rozebírat.
Opět čekejte návody, protože mne nic netěší tolik, jako když někoho motivuji k tomu, aby zkusil vytvářet vlastní módní dílka také.
Ráda bych se dál věnovala i recenzím kosmetiky, protože já sama jsem za ně velmi vděčná, když se rozhoduji, jestli si nějaký dražší produkt pořídit nebo ne. 
Co bych ráda přidala oproti minulému blogu jsou nemódní témata. Chtěla bych zmiňovat zajímavé knihy, divadelní představení, hudební desky, výstavy, články a další věci, s nimiž jsem se setkala, zaujaly mne a myslím si, že stojí za to, aby o nich věděli i ostatní.
Nevylučuji, že se zde čas od času objeví i článek z ještě jiného soudku. Chtěla bych, aby mne tento blog motivoval k práci na sobě a snaze nejen různé věci vnímat, ale také je správným způsobem zprostředkovat ostatním.

Rules:
1) Please, be polite. I don’t use vulgarisms, I don’t attack people, I try to be considerate of others’ feelings and to say my opinion, but not force it upon others. If we can agree on these, I’d love to discuss things with you.
2) Constructive criticism is welcome, insults not so much. In return, I promise to not insult you either.
 Pravidla:
1) Prosím, chovejte se tu slušně. Nepoužívám vulgarismy, nenapadám konkrétní lidi, snažím se být taktní a svůj názor říct, ale nevnucovat. Pokud se na těchto bodech shodneme, velmi ráda s vámi budu diskutovat.
2) Konstruktivní kritika je vítaná, urážky nikoliv. Já vás na oplátku také urážet nebudu.

The end:
I sincerely hope that I’ll be successful in capturing your attention and in making you interested in things that you might not try by yourselves.
Thank you. 
Na závěr:
Budu doufat, že se mi podaří vás zaujmout a nadchnout pro věci, k nimž byste se třeba možná sami o sobě nedostali.
Děkuji.

2 comments:

  1. Gratuluji k založení nového blogu a budu jejím stálým čtenářem! :)
    Myslím si, že změna to bude pouze k lepšímu. A já si ráda přečtu i o něčem jiném, než jen a pouze o módě... takže rozšíření témat blogu vítám!

    ReplyDelete
  2. Děkuji, doufám, že se tedy nové články budou líbit!

    ReplyDelete