2012/01/01

Important

Please don’t steal photos and articles. And don’t copy and paste the articles wherever you’d like to. I’d be happier if you could get by with linking to my blog only. If you desperately crave our creations, feel free to contact us (Asinx or me) and we’ll figure it out somehow.
Nekraďte fotky a články, prosím. A nevkládejte články kam se vám zlíbí ani při uvedení zdroje. Byla bych raději, kdybyste si vystačili s odkazy na tento blog. Pokud nesmírně toužíte po použití našich výplodů, kontaktujte nás (Asinx nebo mě) a nějak se domluvíme.

Do not use my tutorials to make stuff for sale. That would be really unfair. I came up with the idea (or I did so simultaneously with someone else, you never know), so I have the right to monetize it if I feel like to. So please use them only for yourself and your close ones.
Návody nepoužívejte pro výrobu věcí k prodeji. To by bylo nefér. Jednou jsem to vymyslela (možná zároveň s několika jinými lidmi, to jeden nikdy neví), tak mám nárok na to si to také sama zpeněžit, pokud se mi zachce. Používejte je prosím pouze pro osobní potřebu.

If there’s no source of the photos posted and they don’t have Asinx’s tag, they were taken by me.
Pokud u fotografie není uveden zdroj a není na ní podpis Asinx, jedná se o fotku/obrázek vytvořený mnou.

I’m not famous enough to receive free goods (except for “you spent a lot of money here so here you go” gifts at Sephora and my parents), so whatever I write in my reviews are my honest thoughts. If I say something’s great, I really think it is.
Nejsem dost slavná na to, abych od kohokoliv dostávala cokoliv zdarma (vyjma dárků „utratila jste tu dost peněz tak tady máte“ v Sephoře a rodičů), tudíž všechny recenze odrážejí přesně to, co si myslím. Pokud o něčem napíšu, že je to skvělé, myslím si, že to skvělé je.


No comments:

Post a Comment