2012/09/10

Jarmark Ona Dnes
I suppose my poor foreign readers are pretty confused by the title. Let me explain - we have a newspaper here, called "MF Dnes". This newspaper comes with extra magazines and one of them is meant for women, you can imagine something slightly Elle-ish or Cosmopolitan-ish. And the redaction of this "for women" mag organizes a huge flea market every half a year. Time to learn some Czech words:
market = jarmark

So, now I guess it's obvious I just couldn't have missed this - especially since I went half a year ago and got a bunch of awesome things. 

Předpokládám, že většina lidí má o jarmarku Ony Dnes jisté povědomí a akci netřeba představovat - stejně jako před půl rokem, ani tentokrát jsem si obrovský blešák nenechala ujít.
 

Do you see the awry thing on my face? That's an attempt to smile. I'm really sorry about looking like I'm sneering at you. Anyway, the day didn't start that great. Worrying that crowds of wild fashonistas will scoop all the cool pieces before I get there, I set my alarm clock for 6:30 a.m., so that I had enough time to get there right after 8:30 when the whole thing started. I've never once overslept for uni, so it's actually VERY surprising I overslept something like a cheap clothes event. I gotta examine the nerd/shopaholic balance more closely. I was really worried about not finding the place. I can get lost in the tiniest supermarket and when I was looking for the place last spring, it took me half an hour. This time, the location changed, so I was afraid of another orienteering. Fortunately, "Výstaviště Holešovice" had a huge billboard in the front with a big, idiot-proof arrow pointing to the stalls with clothes. Trotting in my stilettos, I bravely dived in.

Vidíte tu křivou věc na mém obličeji? To je pokus o úsměv. Je mi vážně líto, že to vypadá, jako že se na vás šklebím. Den nezačal nijak slavně. Z obavy, že divé davy módychtivých žen mi vyfouknou všechny hezké kousky, jsem si nastavila budík na půl sedmou, majíc tak dosti času na dostavení se na místo zhruba na tu půl devátou, kdy to celé mělo vypuknout. Nikdy jsem nezaspala na přednášku na vysoké, je tedy s podivem, že jsem zaspala prodej levného oblečení. Asi bych měla prověřit poměr mezi mým šprťáctvím a sklonem k nakupování, něco tam není v pořádku. Dál jsem se dost bála, že to místo nenajdu. Na jaře jsem bloudila asi půl hodiny, než jsem jarmark našla, a oni ho tentokrát přesunuli jinam, tudíž jsem se oprávněně obávala dalšího orientačního běhu. Naštěstí na Výstavišti byla obrovská cedule s blbovzdornou šipkou ukazující na kupy oblečení. Potácejíc se na svých podpatcích jsem se vrhla mezi hromady hadrů.  


Because I'm a responsible young woman who knows she can't spend all of her money on earthly indulgence Because my father threatened to disinherit me after learning my scholarships were wisely invested in the intestines of my closet, I decided to set up some rules:

1) NO strapless/spaghettistrapped tops
2) NO summer clothes in general
3) NO stilettos
4) NO make-up
5) NO piece can cost over 200 CZK (8 E)
6) I will primarily look for autumn/winter clothes (jackets, skirts, dresses) and laptop fitting bags
7) I won't buy clothes that don't fit saying I'll resew them

Jelikož jsem zodpovědná mladá žena, která ví, že nemůže vyházet všechny peníze za pozemské neřesti Protože otec pohrozil, že mě vydědí, poté, co zjistil, že moje stipendia byla moudře investována do vnitřností mého šatníku, stanovila jsem si několik pravidel:

1) Žádné topy na ramínka/bez ramínek
2) Žádné lehké letní oblečení
3) Žádné jehlové podpatky
4) Žádný make-up
5) Nic nesmí stát přes 200 Kč
6) Budu primárně hledat podzimní a zimní kousky (saka, kabátky, sukně, šaty) a kabelky, do nichž se vejde notebook
7) Nebudu kupovat oblečení, které mi nesedí, s tím, že ho zmenším 


I spotted my first victim pretty soon, even before I actually went inside the left wing. It was a grey ruffled skirt, however it wasn't sewn well and it couldn't be repaired. But as I was trying it on, the seller slyly took out a wine-colored pencil skirt and sweetly commented: "How about this one? Everyone loves it, but so far, no one has been thin enough to fit in". Oh boy, she knows how to get under you skin. The deed was finished when I was coming back from observing myself in the windows (who would want to stand in the queue for checkrooms?) and a young, bored dad with a buggy comented on how well it fit me (and then helped me to take it off without showing everyone my butt).
The rest of my adventure was pretty monotonous. From time to time, people tried to buy my clothes (when I took it off to try something). I got some compliments on my thin-looking waist (I fear those were said with the intention of making me buy their clothes, but it was still awesome to listen to) and on the lace jacket (I was like "the bag, say something about the damned bag!"). I felt like fainting from the hot air, no drinks and loud speaking, because there was a charity auction (OK, an orphan who needs money for dance academy tuition is moving, but I do have both parents and they still wouldn't pay my tuition, and if I wanna study abroad, I have to get a scholarship, so I didn't feel like participating) and then some actress turned pro cook talked about her cookbook or something like that. 

Svou první oběť jsem zmerčila ještě před vstupem do levého křídla. Byla to šedá nařasená sukně, ale byla špatně ušitá a to tak, že neopravitelně. Ale když jsem si ji zkoušela, prodávající mazaně vytáhla vínovou pouzdrovou sukni a sladce poznamenala: "Co říkáte na tuhle? Spoustě ženských se líbila, ale žádná nebyla dost štíhlá, aby se do ní vešla." Ou jé, je někdo, na koho by tohle nefungovalo? Dorazil to mladý znuděný tatínek s kočárkem, který pochválil, jak mi sluší, a následně mi pomohl se z ní dostat, aniž bych ukázala půlce veletržního paláce svůj zadek.
Zbytek mého dobrodružství byl značně monotónní. Čas od času se lidé pokoušeli koupit různé části mého oblečení, které jsem si odložila při zkoušení. Obdržela jsem pár komplimentů ohledně svého vosího pasu (byť mám podezření, že byly proneseny za účelem zlákat mě k nákupu - ale i tak se to poslouchalo hezky) a ohledně krajkového sáčka (přičemž jsem pěnila a v duchu syčela "řekněte něco o té zatracené kabelce, do čerta už!"). Občas mi bylo na omdlení z toho horkého vzduchu, absence pití a hlasitého mluvení - konala se nějaká aukce (fajn, sirotek, který potřebuje školné na taneční konzervatoř je sice dojemný, ale já mám rodiče oba a taky mi nikdo školné nezaplatí a jestli budu chtít na placenou školu, budu muset získat stipendium, takže mě to k účasti v dražbě nijak netáhlo) a pak nějaká herečka rekvalifikovaná na kuchařku prodávala svou knihu nebo tak něco. 


Skirt/sukně: second hand
Cutsew/tričko: DIY 
Lace jacket/krajkové sáčko: River Island (Dubai)
Belt/pásek: DIY
Brooch/brož: gift/dárek
Necklace/náhrdelník: gift/dárek
Braided headband/čelenka s copem: C&A
Bag/kabelka: DIY
Pumps/boty: Mixer
Bracelets/náramky: second hand (Šatna, Textile House)
Ring/prstýnek: gift/dárek


Detail:Since I opted for a sheer red lipstick, I kept the rest of my make-up really natural - brightening base, very little BB cream, almost no powder and just a hint of cream blush and shading powder. For eyes, I used neutral eyeshadow, purple eyeliner (you wouldn't believe how natural it looks with dark eyes) and just one coat of mascara.

Jelikož jsem zvolila průhledně rudou rtěnku, zbytek líčení jsem nechala velmi přirozený - rozjasňovací báze, malinko BB krému, skoro žádný pudr a jen náznak krémové tvářenky a stínovacího pudru. Na oči jsem použila neutrální oční stíny, fialové linky (nevěřili byste, jak přirozeně na tmavých očích vypadají) a jen jednu vrstvu řasenky. 


What I got:

Bracelets/náramky: 40 (mother-of-pearl/perleťový) and 70 (peacocks/paví) CZK
Necklaces/náhrdelníky: 20 CZK per piece/za kus 


Pencil skirt/pouzdrová sukně: 190 CZK


Velvet jacket/sametové sako: 130 CZK


Altogether 470 CZK (19 E)/Dohromady 470 Kč

There were some really interesting pieces, including a lolita blouse from Japan, a bunch of tacky Chinese brocade coats, coats from like 8,000 CZK (over 300 E), Juicy Couture bag (I really wanted one in HS, thank god I didn't get it, since IRL, it's soooo ugly), a bag with a cameo (crappily made though) and a bunch of new clothes from Zara and H&M, all of which were too big for me.

Bylo tam několik skutečně zajímavých věcí, včetně lolita halenky z Japonska, několika kýčovitých kabátů z čínského brokátu, kabáty za skoro 8 000 Kč, kabelka od Juicy Couture (strašně jsem nějakou chtěla na střední, díky bohu, že jsem si ji nepořídila, protože naživo vypadá strašně), kabelka s kamejí (ale takovou tou divně odlitou plastovou) a několik nových kousků ze Zary a H&M, které byly moc velké. 

Yours truly
Vita

2 comments:

  1. I cannot believe no one talked about your bag! I love it! I really like the pencil skirt too, it is so simple and I do think this is the color for this season. do you know a site called freecycling? http://www.freecycle.org/ it is an organization for giving old things away free. you could find some real clothes and accessories treasures there! I hope there is one in your city!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thank you! <3 I've never heard about the website, looks really cool - thanks for telling me! There seems to be a group in Prague, but with very few members. We have another website called votocvohoz.cz though and people can choose between selling or giving the clothes away for free, so I guess it's a similar concept. :)

      Delete